Što je Medijacija i zašto je odabrati?

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Medijacija ili mirenje je postupak za efikasno, konstruktivno i strukturirano rješavanje problema stranaka  ili izbjegavaje sukoba ili sudskog spora. Stranke u postupku medijacije (mirenja) – pod nazivom medijanti- žele uz pomoć treće nepristrane osobe (medijatora) postići prihavtljiv sporazum koji je u skladu s njihovim potrebama i interesima. 

Smatram da bi svi mi odvjetnici trebali imati svakako u vidu koja su očekivanja naših klijenata dok bi naši klijenti svakako morali steći i imati vjeru u uslugu koju im mi pružimo. Povjerenje je temelj uspješnog odnosa između odvjetnika i klijenta. Tome me naučila obuka za Medijatora koju sam prošla u Hrvatskoj udurzi za mirenje i tome težim u svom poslovanju. Naime, kao odvjetnik i medijator imam duboku vjeru u ljude i smatram da samo i isključivo ukoliko se svi odvjetnici budu u buduće fokusirali na STVARNE probleme i CILJEVE svojih klijenta tek tada će ih kvalitetno zastupati i postići najbolju soluciju za iste, a koja ne leži uvijek i išćekivanju okončanja spora sa Presudom... 

Medijacija uključuje spoznaje iz područja znanosti o sukobima, komunikacijskih znanosti te psihologije. Naglašava se međutim kako postizanje zajedničkog sporazuma će ovisit posebno o volji i spremnošću stranaka te stoga medijatori nisu odgovorni za ishod pregovora ili za konačan sporazum.

Temeljni cilj medijacije je promjena sukoba – po mogućnosti uz uzajamnu razmjenu pogleda na sukob i obavezavajući dogovor koji se odnosi na budućnost. Postignuti dogovor može biti u pisanom (Sporazum)  ili usmenom obliku, ali se svakako savjetuje strankama potpisivanje Sporazuma jer je tad ishod medijacije održiviji.

Zašto onda odabrati medijaciju, a ne odmah pokrenuti sudski postupak? 

Odgovor je vrlo jednostavan: jer je postupak medijacije znatno brži, jeftiniji i prilagođeniji stvarnoj volji stranaka dok sudski postupci traju godinama i ishod istih je dobivanje Presude koja u većini slučajeva predstavlja samo pravni odgovor na problem stranaka, a ne zadovoljava stvarnu potrebu istih.

Podijelite