Što je to zabilježba o pokretanju postupka?

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Prema odredbi čl. 90. Zakona o zemljišnim knjigama propisano je da je zabilježba pokretanja postupka upis kojim se čini vidljivim da je pred sudom ili upravnim tijelom pokrenut postupak u kojem bi se mogao odrediti upis u zemljišne knjige, a za koje se ne može upisati zabilježba spora. Zabilježba iz st. 1. navedenog članka dopustit će se na temelju prijedloga stranke uz koji je priložen dokaz da je postupak pokrenut. 

Upis zabilježbe iz st. 1. navedenog članka može narediti po službenoj dužnosti i drugi sud ili tijelo pred kojim je postupak pokrenut. Zabilježba pokretanja postupka iz st. 1. ovog članka ima učinak da odluka donesena pred drugim sudom ili tijelom povodom pokrenutog postupka djeluje i protiv onih osoba koje su stekla knjižna prava nakon što je prijedlog za zabilježbu pokretanja postupka stigao u zemljišnoknjižni sud. Kad je u postupku na koji se odnosi zabilježba odlučeno o provedbi određenog upisa, taj upis dobiva ono mjesto u prvenstvenom redu koje mu je bilo osigurano  zabilježbom pokrenutog postupka. Na brisanje zabilježbe pokrenutog postupka primjenjuju se odredbe čl. 88 i 89. Zakona o zemljišnim knjigama.

Prema navedenoj odredbi može se dozvoliti zabilježba pokretanja postupka za koji se ne može odrediti zabilježba spora, a mora se raditi o postupcima iz kojih može proizići odluka kojom će sud ili neko drugo tijelo pred kojim se takav postupak vodi naložiti provedbu određenog upisa u zemljišnoj knjizi.

Podijelite