Vstop tujih plovil in jaht za šport in rekreacijo ter njihova plovba na Hrvaškem

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

VSTOP V REPUBLIKO HRVAŠKO PO MORJU

Upravljavec plovila, ki vpluje v Republiko Hrvaško po morju, je dolžan pripluti do najbližjega pristanišča, ki je odprto za mednarodni promet zaradi opravljanja mejne kontrole, kjer je dolžan opraviti naslednje:

 1. opraviti mejno kontrolo,
 2. v luški kapitaniji ali pri njeni izpostavi potrditi seznam posadke in potnikov, ki se nahajajo na plovilu,
 3. plačati predpisana nadomestila za varnost plovbe,
 4. plačati turistično takso,
 5. prijaviti bivanje tujih državljanov na plovilu v skladu s posebnimi predpisi.

VSTOP PO KOPNEM ALI IZ PREZIMOVANJA

Upravljavec plovila, ki je bilo v Republiko Hrvaško pripeljano po kopnem oz. če je plovilo hranjeno v pristanišču ali na drugem uradno določenem kraju v Republiki Hrvaški, je pred začetkom plovbe dolžan:

 1. plačati predpisana nadomestila oz. pristojbine za varnost plovbe,
 2. plačati turistično takso,
 3. prijaviti bivanje tujih državljanov na plovilu v skladu s posebnimi predpisi.

POOBLASTILO ZA UPORABNIKA PLOVILA

Na plovilu v lasti fizične osebe ali fizičnih oseb, ki pluje po Republiki Hrvaški, se lahko v času plovbe nahajajo lastnik plovila, ožji člani njegove družine in osebe, ki jih lastnik plovila za to pisno pooblasti. Podpis lastnika na pisnem pooblastilu mora biti overjen pri domačem ali tujem javnem pristojnem organu (npr. pri notarju ali na Upravni enoti). 

OBVEZNI DOKUMENTI NA PLOVILU

Na plovilu, ki pluje po Republiki Hrvaški, se morajo za namen preverjanja nahajati v izvirniku naslednji dokumenti:

 1. dokazilo, da so bila plačana vsa nadomestila oz. takse in pristojbine,
 2. dokazilo, da ima plovilo tehnične zmožnosti za nemoteno plovbo,
 3. dokazilo, da je oseba, ki upravlja s plovilom, usposobljena za upravljanje s plovilom v skladu z državnimi predpisi države, pod
 4. katero zastavo pluje oziroma v skladu s predpisi Republike Hrvaške,
 5. dokazilo o zavarovanju pred odgovornostjo za škodo, povzročeno tretjim osebam,
 6. dokazilo o lastništvu ali pooblastilo za uporabo plovila.

DOVOLJENJA ZA UPRAVLJANJE S ČOLNI IN JAHTAMI

Za upravljanje s čolni in vodenje jaht mora biti oseba usposobljena v skladu s predpisi države, pod katere zastavo plovilo ali jahta pluje, če pa v matični državi za to ni predpisano nikakršno usposabljanje, tedaj se uporabijo predpisi Republike Hrvaške. Seznam priznanih 7 tujih dovoljenj je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo RH: https://www.mppi.hr

IZPLUTJE PLOVILA IZ REPUBLIKE HRVAŠKE

Upravljavec plovila je dolžan:

 1. opraviti mejno kontrolo,
 2. v luški kapitaniji ali pri njeni izpostavi potrditi seznam posadke in potnikov, ki se nahajajo na plovilu.

Po izpolnitvi navedenih obveznosti je upravljavec plovila dolžan čim prej zapustiti notranje morske vode in teritorialno morje Republike Hrvaške.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA VSTOP TUJIH PLOVIL IN JAHT ZA ŠPORTU IN PROSTI ČAS NA HRVAŠKO IN ZA NJIHOVO PLOVBO

POTNE LISTINE 

Osebna izkaznica ali potni list: Državljani EU, EGP, Švica                                         
Viza: www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške: www.mvep.hr     

CARINSKI PREDPISI www.carina.gov.hr
VALUTA

KUNA, HRK (1 kuna = 100 lip)
www.tecajna.info

POŠTE

www.posta.hr

ZDRAVSTVENA OSKRBA www.hzzo.hr
ELEKTRIČNA ENERGIJA Napetost mestnega omrežja je 220 V na frekvenci 50 Hz.
VODA Voda iz pipe je pitna na vseh območjih Hrvaške.

Delite