Što je to koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru?

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Institut koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru regulirano je odredbama iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a koji  je u pogledu provedbe postupka radi ishodovanja koncesijskog odobrenja nadopunjen zasebnim uredbama. 

Od mnogobrojnih odredba sadržanih u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, posebno se naglašavaju one koje uređuju UPOTREBU pomorskog dobra. Upotreba pomorskog dobra može biti opća i posebna. Opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni, dok je posebna upotreba pomorskog dobra svaka ona upotreba koja ne spada pod opću niti pod gospodarsko korištenje. Za posebnu upotrebu pomorskog dobra može se dati koncesija i fizičkim i pravnim osobama. 

A što znači gospodarsko korištenje pomorskog dobra? To je korištenje pomorskog dobra za obavljanje gospodarskih djelatnosti, s korištenjem postojećih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru ili bez njega. Jednako tako može uključivati i gradnju novih građevina i drugih objekata na pomorskom dobru, ali i ne mora. 

Ako gospodarsko korištenje pomorskog dobra ne isključuje niti ograničava opću upotrebu pomorskog dobra, pravnim i fizičkim osobama daje se koncesijsko odobrenje. 
Posebno se napominje kako koncesijsko odobrenje nije koncesija, i ono se izdaje fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru. Najzorniji primjer djelatnosti za koje treba koncesijsko odobrenje je postavljanje ležaljki ili škrinje za sladoled na plaži. 

Koncesijsko odobrenje izdaje vijeće za davanje koncesijskog odobrenja koje se formira pri priobalnim gradovima i općinama. Nakon provedenog postupka tražitelj koncesijskoga odobrenja gradu, odnosno općini plaća naknadu sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. 

Postupak ishodovanja koncesijskog odobrenja je znatno jednostavniji od onog za koncesije. Razloga ima nekoliko, kao prvo zahtjev se podnosi jedinici lokalne samouprave, nije potreban javni natječaj, a i dodjeljuje se Odlukom na rok od maksimalno 5 godina. Međutim koncesijsko odobrenje se ne može dobiti za sve vrste djelatnosti već ISKLJUČIVO za djelatnosti koje su navedene u JEDINSTVENOM POPISU DJELATNOSTI maločas spomenute Uredbe. Tako recimo nije moguće ishodovati koncesijsko odobrenje za popravak i servisiranje plovila jer navedene djelatnosti nisu uključene u popis.

Podijelite