Otkup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

U zadnje je vrijeme sve više upita glede mogućnosti otkupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. U tom pogledu potrebno je istaknuti kako se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže sukladno odredbama Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18 i 98/19).

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike hrvatske može se prodati;

  • izravnom pogodbom koju provodi Ministarstvo poljoprivrede 
  • Ili putem javnog natječaja kojeg na temelju Odluke raspisuje jedinica lokalne samouprave.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18 i 98/19) članka 72. stavak 1., poljoprivredno zemljište u vlasništvu države iznimno se može prodati izravnom pogodbom, po tržišnoj cijeni koju utvrđuje stalni sudski vještak ili stalni sudski procjenitelj sukladno posebnom propisu o procjeni nekretnina u slijedećim slučajevima:

  1. Za katastarske čestice koje su obuhvaćene valjanim ugovorom koji je sklopljen sukladno odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu i ugovorima o zakupu za pašarenje i služnosti radi podizanja trajnih nasada na zemljištu koje je bilo šumsko i postalo je poljoprivredno zemljište sklopljenima na temelju Zakona o šumama (narodne novine br. 140/05,82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/10, 25/12 i 68/12), za koje je pribavljena dokumentacija za gradnju građevina poljoprivredne namjene. Planirani zahvat u prostoru mora biti predviđen uz rubni dio katastarske čestice i moram imati osigurani put.
  2. Za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta koje koriste korisnici kuća u vlasništvu Republike hrvatske kojima upravlja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
  3. Za katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebne za provedbu strateškog projekta

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se izravnom pogodbom ako zainteresirana osoba podnese osobno ili putem svog odvjetnika zahtjev ministarstvu poljoprivrede kojem prilaže dokaz o ispunjavanju navedenih uvjeta.

Podijelite